SOMRIU

Un apartat d'aquest blog, des dels seus orígens, recull vídeos o fragments visuals amb l’únic objectiu de provocar un petit somriure... ja que tot plegat ja és massa seriós.

Que vagi de gust!To be, or not to be, that's the question

És facil adaptar-se a les noves tecnolgies?

Utilitats d'una tablet !?